Забавни парк Шаренград ради и за време празника, устаљеним радним временом