Са почетком школске године, почеле су и екскурзије..