ОШ Живадин Апостоловић изТрстеника и ОШ Јован Јовановић Змај из Стопање у посети „Шаренграду“